Jara van Bergen, Stottertherapeut

Mijn naam is Jara van Bergen. Ik maakte kennis met de logopedie toen ik in 2011 bezorgd raakte over de taalontwikkeling van mijn kinderen. In die tijd rezen er bij mijn man (die stottert) en mij ook vragen over stotteren. Terwijl wij ons in beide kwesties verdiepten, raakte ik geboeid door het vak van de logopedist. Na 15 jaar als lerares Frans te hebben gewerkt, besloot ik in 2012 om logopedie te gaan studeren. Dit deed ik aan de Hanzehogeschool in Groningen, waar ik met name geïnspireerd raakte door de colleges over de behandeling van stotteren en van broddelen van Marlies Tonnis.

In 2016 rondde ik deze logopediestudie af met een stage in de stottertherapie en een afstudeeronderzoek dat zich richtte op stotterbehandelingen voor jonge kinderen. Aansluitend volgde ik de opleiding European Clinical Specialization in Fluency disorders (ECSF). In juni 2017 ontving ik mijn ECSF-diploma en werd ik stottertherapeut.

Bij het stottercentrum werk ik met kinderen, ouders, jongeren en volwassenen. Ieder mens is anders en elke persoon die stottert en/of broddelt, doet en ervaart dit op een eigen manier. Ik zoek daarom naar een zo nauw mogelijke aansluiting van de therapie op de persoonlijke hulpvraag en op het individu. Hiervoor luister ik naar de wensen en verwachtingen en bespreken we de mogelijkheden. Om dit maatwerk te kunnen bieden, vind ik het belangrijk dat ik de cliënt (en de ouders) goed leer kennen, dat ik up-to-date kennis behoud van de ontwikkelingen binnen de broddel- en stottertherapie en dat ik als therapeut blijf groeien.

Benieuwd naar mijn collega Rosanne? Klik hier.

Benieuwd naar mijn collega Marlies? Klik hier.

Benieuwd naar mijn collega Eva? Klik hier.