Skip to main content

Jouw hulpvraag als uitgangspunt

Traject

Na aanmelding zal eerst een intakegesprek gepland worden, in daarop volgende afspraken zal het broddelen onderzocht worden. Hierbij worden verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt om te kijken welke kenmerken van broddelen bij jou aanwezig zijn. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen stotteren of andere (spraak)stoornissen. Ook emotionele factoren of gedachtes over je eigen spreken worden zo nodig in kaart gebracht.
Na het onderzoek worden de resultaten met je doorgenomen en waar nodig uitgelegd. Waarschijnlijk is er een bepaalde manier van spreken of een bepaalde situatie waar je in de therapie aan wilt werken. Met deze hulpvraag als uitgangspunt wordt in overleg een behandeldoel en -plan opgesteld. Dit behandelplan wordt tijdens de therapie regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De volgende aspecten kunnen terugkomen in het plan:

  • bewustwording van de eigen spraak,
  • vertragen van de spreeksnelheid,
  • herkennen van woordstructuur en lettergreepuitstempeling,
  • formuleren van zinnen en verhalen.

Het resultaat van de behandeling is onder andere afhankelijk van de ernst van het broddelen. Daarnaast spelen aspecten als motivatie en doorzettingsvermogen een rol. Tijdens de afspraken word je op een deskundige manier begeleid naar een aangepaste manier van spreken, maar ook buiten de therapiesituatie zal er geoefend moeten worden om deze manier van spreken op de gewenste momenten te kunnen toepassen.

School/ Studie

Bij kinderen en jongeren kan samenwerking en overleg met school zinvol zijn, om de hulp rondom broddelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo nodig kan er een afspraak worden gemaakt om bij kinderen in de klas te observeren of bij jongeren bepaalde spreeksituaties van tevoren met een leerkracht te bespreken. Zo kan het broddelprobleem in deze situatie in kaart worden gebracht en zo mogelijk kunnen aanpassingen besproken worden. Tijdens een gesprek met de leerkracht kan ook meer informatie over broddelen gegeven worden.

BRODDELEN
BEHANDELING

Ervaringsverhaal Jorg, 31 jaar

Wat ik mij nog herinner was de opmerking op de basisschool “Laat Jorg maar voorlezen dan zijn we snel klaar”. Wat aangeeft dat ik van jongs af aan al te maken heb gehad met een snel spreektempo. Iets was eerder nooit echt problemen met zich meebracht.

Lees meer

Ervaringsverhaal Bram, 18 jaar

Voordat ik naar Marlies ging was ik al een paar keer bij andere therapeuten geweest, en dat hielp de hele tijd niet. Maar na de eerste afspraak met Marlies had ik er al een goed gevoel bij, wat ik bij de andere therapeuten niet had. Dus ik keek erg uit naar de volgende afspraken.

Lees meer

Ervaringsverhaal Jonathan, 9 jaar

Ik heb geleerd hoe je makkelijker kan praten en stotter nog maar heel soms. Ook heb ik geleerd dat stotteren mag en dat je er geen bekeuring voor kan krijgen. Mijn ouders hebben mij geholpen met oefenen en ook hebben zij geleerd dat “stotteren mag”.

Lees meer