Skip to main content

De zorg voor mensen die stotteren en/of broddelen in onze regio willen we zo goed mogelijk vorm geven

Het motto van Stottercentrum Noord is Samen sterk bij stotteren & broddelen. Dit heeft verschillende redenen. De belangrijkste reden is dat we het belangrijk vinden om binnen de behandeling samen te werken met de persoon die stottert of broddelt en/of zijn/haar ouders. Het stotteren of broddelen is voor ieder mens anders, wij vinden het belangrijk om in overleg tot een realistische doelstelling en een juist behandelplan te komen.

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk met andere partijen in de omgeving van de persoon die stottert of broddelt samen te werken. Bij kinderen en jongeren is er, indien daarvoor toestemming wordt gegeven, overleg met de leerkracht of mentor en wordt er in overleg met alle personen bekeken of er ook begeleiding in deze situaties wenselijk is.

Verder vinden we het vanuit Stottercentrum Noord belangrijk dat de zorg voor mensen die stotteren en/of broddelen in onze regio zo goed mogelijk is vormgegeven. Daarom geven wij vanuit het Stottercentrum regelmatig lezingen en workshops om de kennis van onze collega’s over stotteren en broddelen te vergroten en verdiepen.

Coaching

Ook is het mogelijk om als logopedist coaching of begeleiding te krijgen vanuit het Stottercentrum. Dus als:

  • je je als logopedist zorgen maakt over de ernst en/of last van het stotteren of broddelen bij een cliënt;
  • er onvoldoende progressie is geboekt na ongeveer 12 behandelafspraken ten opzichte van de gestelde behandeldoelen;
  • of je concludeert in overleg met de (ouders van de ) cliënt tijdens een driemaandelijkse evaluatie dat de opgestelde realistische en haalbare behandeldoelen onvoldoende zijn gerealiseerd;

kun je contact met ons op nemen. In overleg besluiten we dan wat voor de behandeling van de cliënt het passende traject is voor de begeleiding.

Als je als logopedist iemand individueel begeleidt met een hulpvraag op het gebied van stotteren en/of broddelen kan het prettig zijn om deze persoon in contact te brengen met andere mensen die stotteren/broddelen. Bij Stottercentrum Noord organiseren we regelmatig groepsbijeenkomsten voor verschillende leeftijdsgroepen. We kijken graag in overleg of deelname aan een groepsbijeenkomst bij onze praktijk een mogelijkheid is.

PRAKTIJK
MISSIE EN VISIE
TEAM
LOCATIES
SAMENWERKING
KLACHTEN
CLIËNTERVARINGSONDERZOEK