Skip to main content

We vinden je ervaring en tevredenheid belangrijk

De stottertherapeuten van Stottercentrum Noord vinden het belangrijk om te weten wat uw ervaring en de mate van tevredenheid is met de zorg die je bij ons hebt ontvangen. Daarnaast bieden zorgverzekeraars Achmea en Multizorg, met alle daarbij behorende labels, een hoger tarief als de praktijk hier op een structurele manier aandacht aan besteedt.

Daarvoor is de praktijk per januari 2017 aangesloten bij Qualizorg. Dit is een onafhankelijk bureau dat onderzoek doet naar jouw ervaringen. De vragen gaan onder andere over de behandeling, de huisvesting en de informatievoorziening. Qualizorg benaderd onze cliënten (geautomatiseerd) voor deelname aan het onderzoek. Op het uitvoeren van dit type onderzoek is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Hierdoor is het noodzakelijk dat je hiervoor toestemming geeft.

In onderstaande kan je meer informatie vinden over Qualizorg en de wet- en regelgeving betreffende het clientervaringsonderzoek.
Informatiebrief Qualizorg
Informatie in andere talen
Privacywetgeving logopedie
Wet Bescherming Persoonsgegevens

PRAKTIJK
MISSIE EN VISIE
TEAM
LOCATIES
SAMENWERKING
KLACHTEN
CLIËNTERVARINGSONDERZOEK