Skip to main content

Stottercentrum Noord met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten

Stottercentrum Noord heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars binnen Nederland. Sinds januari 2014 verschilt het bedrag wat de zorgverzekeraar per behandeling uitkeert per zorgverzekering. Hier merk je als cliënt niet direct iets van, alleen op het overzicht van de zorgverzekeraar vindt je het tarief dat jouw zorgverzekeraar hanteert terug. Wij declareren de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, je ontvangt dus geen nota.

Voor niet nagekomen afspraken wordt een verzuimtarief in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en komen dus voor eigen rekening.

Indien je geen verwijzing of medische indicatie hebt kun je de logopedische zorg zelf bekostigen. In onderstaand bestand vind je het overzicht van de tarieven die vanuit Stottercentrum Noord worden gerekend bij onverzekerde zorg.

Tarieflijst Logopedie(-stottertherapie)

VERGOEDING
VERWIJZING
DIRECTE TOEGANKELIJKHEID
TARIEVEN 
VERHINDERING
BEHANDELDOSSIER