Skip to main content

Vanuit de zorgverzekeraar moet de verwijsbrief aan een aantal regels voldoen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er een verwijzing van de huisarts of medisch specialist zijn, of er moet een screening voor directe toegankelijkheid worden afgenomen door de therapeut waarmee je een afspraak maakt.

Vanuit de zorgverzekeraar moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Op de verwijsbrief moet een datum, handtekening van de arts of specialist en een reden voor verwijzing geplaatst zijn. Als de arts deze punten niet op de verwijzing hebt gezet is deze niet geldig. Let dus bij het ophalen van de verwijzing bij je arts of specialist op bovenstaande punten. Ook moet er “stotteren” opstaan om in aanmerking te komen voor ons uurstarief.

Als je een verwijzing hebt opgehaald dient de behandeling binnen drie maanden na de verwijsdatum te zijn opgestart. Neem daarvoor kort na het ontvangen van de verwijsbrief contact met ons op, zodat we de behandeling op tijd kunnen beginnen. Sinds januari 2017 is de regelgeving rondom het aanvragen van een herhaalverwijzing veranderd. Er hoeft nu geen herhaalverwijzing meer aangevraagd te worden na één jaar behandel-traject, wel dient de logopedist de huisarts jaarlijks schriftelijk op de hoogte te stellen van het behandeltraject.

VERGOEDING
VERWIJZING
DIRECTE TOEGANKELIJKHEID
TARIEVEN 
VERHINDERING
BEHANDELDOSSIER