Skip to main content

Stottertherapie is maatwerk

Onderzoek

Na aanmelding volgt eerst een intakegesprek. In dit gesprek worden de achtergronden van het stotteren uitgebreid besproken. Bij volgende afspraken vindt een stotteronderzoek plaats en wordt geprobeerd het stotterprobleem zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Omdat er vaak veel factoren meespelen neemt het onderzoek zeker twee behandelingen in beslag. Na het onderzoek worden de resultaten met je doorgenomen en waar nodig uitgelegd. Met je hulpvraag als uitgangspunt wordt in overleg een behandeldoel en -plan opgesteld. Dit behandelplan wordt tijdens de therapie regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Therapie

Als volwassene stotter je al gedurende lange tijd. Het stotteren heeft zich vaak verder ontwikkeld en het kan zijn dat je vervelende ervaringen hebt opgedaan. Hierdoor spelen vaak gedachten en gevoelens als schaamte, onzekerheid of boosheid ook een grote rol binnen het stotterprobleem.  Door deze gedachten en gevoelens kan het stotteren in stand worden gehouden of zelfs verergeren. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de behandeling.
Daarnaast wordt er gewerkt aan het daadwerkelijke stottergedrag. Hoe iemand stottert verschilt van persoon tot persoon. Zo kan het zijn dat je vooral last hebt van af en toe een lange blokkade of kan er sprake zijn van een hoge stotterfrequentie, maar zijn de stotters zelf vrij ontspannen. Wat ook kan is dat er helemaal geen stottermomenten te horen zijn omdat je ze verbergt door bepaalde woorden of situaties uit de weg te gaan.
Omdat het stotteren bij iedereen anders is, wordt de therapie aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de persoon die stottert. De omgeving, bijvoorbeeld een partner, familie, collega’s of vrienden, kan een actieve rol spelen binnen de therapie, als dat wenselijk is. Na elke afspraak wordt er een opdracht meegegeven om zo ook thuis met de therapie aan de slag te kunnen. De opdrachten verschillen per fase van de therapie. Het doel van de therapie is vrijuit spreken op een zo makkelijk mogelijke manier, zodat stotteren zo min mogelijk invloed heeft op je leven.

Ervaringsverhaal Jorg, 31 jaar

Wat ik mij nog herinner was de opmerking op de basisschool “Laat Jorg maar voorlezen dan zijn we snel klaar”. Wat aangeeft dat ik van jongs af aan al te maken heb gehad met een snel spreektempo. Iets was eerder nooit echt problemen met zich meebracht.

Lees meer

Ervaringsverhaal Bram, 18 jaar

Voordat ik naar Marlies ging was ik al een paar keer bij andere therapeuten geweest, en dat hielp de hele tijd niet. Maar na de eerste afspraak met Marlies had ik er al een goed gevoel bij, wat ik bij de andere therapeuten niet had. Dus ik keek erg uit naar de volgende afspraken.

Lees meer

Ervaringsverhaal Jonathan, 9 jaar

Ik heb geleerd hoe je makkelijker kan praten en stotter nog maar heel soms. Ook heb ik geleerd dat stotteren mag en dat je er geen bekeuring voor kan krijgen. Mijn ouders hebben mij geholpen met oefenen en ook hebben zij geleerd dat “stotteren mag”.

Lees meer