Skip to main content

De vrijheid hebben om te zeggen wat je wil zeggen

Het stotteren kan je behoorlijk in de weg zitten. Je zit op de middelbare school of een vervolgopleiding en moet keuzes maken over je toekomst, bijvoorbeeld het kiezen van een opleiding of beroep. Hoe geef je het stotteren een goede plaats in je leven en zorg je ervoor dat het niet je keuzes bepaalt? In de therapie is er naast de spraak gerelateerde oefeningen genoeg ruimte om over deze zaken te praten.

Onderzoek

Na aanmelding volgt eerst een intakegesprek. In dit gesprek wordt de achtergrond van het stotteren uitgebreid besproken en wordt je hulpvraag vastgesteld. Hier kan een ouder bij aanwezig zijn, als je dit als jongere op prijs stelt. Het is de therapie van de jou als jongere, dus je mag zelf aangeven of je ouder(s) actief worden betrokken bij de therapie of niet. Natuurlijk kunnen ouder(s) wel altijd vragen stellen of hun zorgen uiten, daar is zeker ruimte voor in de therapie.
Na het intakegesprek volgt een stotteronderzoek om het stotterprobleem zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Vaak spelen er naast de hoorbare stotterkenmerken ook gevoelens van boosheid of onzekerheid en gedachten als “ik wil niet anders zijn” een rol. Deze gevoelens en gedachten worden zoveel mogelijk in kaart gebracht.

Therapie

De therapie richt zich zoveel mogelijk op de hulpvraag die op dat moment speelt. Er kan bijvoorbeeld geoefend worden op een presentatie of besproken worden hoe je het beste om kunt gaan met de reactie van anderen op je stotteren. Ook worden er, als dat nodig is, oefeningen gedaan om het spreken makkelijker te maken. Er worden verschillende technieken besproken en geoefend. In overleg wordt een oefening gekozen waarmee verder gewerkt zal worden. Het is hierbij heel belangrijk dat de oefening/techniek past bij jou als persoon, zodat je dit ook in het dagelijks leven wil gaan toepassen. De ouders en/of andere mensen uit je omgeving worden waar nodig bij de therapie betrokken. Het doel van de therapie is vrijuit spreken op een zo makkelijk mogelijke manier, zodat stotteren zo min mogelijk invloed heeft op je leven en je vrijheid hebt om te zeggen wat je wilt zeggen.

School/Studie

Het stotteren kan een belemmering vormen op school of bij je studie. Zo kan het geven van een presentatie of het houden van een mondeling Engels een extra grote uitdaging zijn. In overleg met jou en de betreffende leerkracht kan daarvoor een oplossing worden bedacht. Misschien is het mogelijk om de mondelinge toets op te nemen, kunnen er minder mensen aanwezig zijn bij de presentatie of kun je meer tijd krijgen voor de toets. In de therapie kunnen we dit bespreken en dan tot een passende regeling proberen te komen.

Ervaringsverhaal Jorg, 31 jaar

Wat ik mij nog herinner was de opmerking op de basisschool “Laat Jorg maar voorlezen dan zijn we snel klaar”. Wat aangeeft dat ik van jongs af aan al te maken heb gehad met een snel spreektempo. Iets was eerder nooit echt problemen met zich meebracht.

Lees meer

Ervaringsverhaal Bram, 18 jaar

Voordat ik naar Marlies ging was ik al een paar keer bij andere therapeuten geweest, en dat hielp de hele tijd niet. Maar na de eerste afspraak met Marlies had ik er al een goed gevoel bij, wat ik bij de andere therapeuten niet had. Dus ik keek erg uit naar de volgende afspraken.

Lees meer

Ervaringsverhaal Jonathan, 9 jaar

Ik heb geleerd hoe je makkelijker kan praten en stotter nog maar heel soms. Ook heb ik geleerd dat stotteren mag en dat je er geen bekeuring voor kan krijgen. Mijn ouders hebben mij geholpen met oefenen en ook hebben zij geleerd dat “stotteren mag”.

Lees meer