Skip to main content

Samen sterk bij stotteren & broddelen

Missie

Stottertherapie is maatwerk. Onze therapie gaat uit van de wensen en mogelijkheden van de persoon zelf, waarbij de therapeut haar kennis en expertise deelt, om zo samen tot een zo gewenst mogelijk resultaat te komen. Samen sterk bij stotteren & broddelen.

Visie

Bij Stottercentrum Noord staan eerlijkheid, samenwerken, respect, (zelf)vertrouwen en professionaliteit centraal. De zorg wordt aan iedere persoon aangepast, er wordt maatwerk geleverd. De persoon die stottert of broddelt of zijn omgeving heeft een centrale rol in de besluitvorming van het therapieplan. De omgeving wordt actief betrokken bij de therapie, hierbij kan gedacht worden aan de leerkracht, broers en zussen, de partner of goede vriend(in). Omdat stotteren en broddelen vaak een rol speelt in veel aspecten van iemands leven wordt in de therapie gewerkt aan het hele plaatje. Ook gedachten en gevoelens die kunnen horen bij het stotteren en broddelen worden serieus genomen en samen wordt besproken wat de persoon die stottert nodig heeft om hier mee om te gaan.

De therapeuten van Stottercentrum Noord hebben passie voor het vak en besteden veel aandacht aan het leveren van passende zorg rondom stotteren en broddelen. Binnen stottercentrum Noord wordt gewerkt volgens de Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

PRAKTIJK
MISSIE EN VISIE
TEAM
LOCATIES
SAMENWERKING
KLACHTEN
CLIËNTERVARINGSONDERZOEK