Ik ben halverwege 2016 naar stottertherapie gegaan omdat ik er achter kwam dat ik er last van had om niet vloeiend  te spreken. Het beperkte mij in mijn spontaniteit en ik vernam dat vooral emoties hierin een grote rol spelen.

In het verleden heb ik al met logopedie te maken gehad maar dat was vooral gericht op technieken en daar heb ik maar heel kort profijt van gehad. Ik heb gedurende mijn hele leven wel gestotterd, maar de mate waarin het mij stoorde was wisselend. Als kleine jongen heb ik veel dingen meegemaakt waardoor de druk om te presteren erg groot is en het stotteren voelt als een onvolkomenheid.

Ik kwam binnen bij Marlies met de gedachte en wens dat ik vloeiend zou spreken en niet meer ging stotteren. Marlies maakte mij al snel duidelijk dat ik er rekening mee moest houden dat het stotteren niet helemaal zou verdwijnen, omdat het voor een groot deel genetisch is bepaald. Dit was wel een domper voor mij en heb ook uitgesproken dat ik dit niet had verwacht.

Marlies heeft toen samen met mij gesproken over de mate van stotteren en de stotterlast ( hoeveel last heb je er zelf van). Het was duidelijk dat ik niet erg stotterde maar er wel heel veel last van had.

Door een aantal goede gesprekken/oefeningen en voorbeelden heeft ze me geholpen om er niet meer zoveel last van te hebben. Vooral het laten zien van alle facetten die met communicatie te maken hebben was voor mij heel goed omdat daaruit bleek dat ik verder goed ben in communicatie en dat het stotteren daar maar een klein onderdeel van is. Het bespreekbaar maken heeft ook geholpen omdat het de druk bij mij wegneemt.

In deze periode ben ik ook verschillende keren bij de groepsbijeenkomsten geweest en heb dat als zeer positief ervaren omdat je er zelf van leert en anderen van mij leren.

Ik ben nu een klein jaar verder en zit in de afrondfase en ben blij dat ik de stap heb genomen en wil iedereen die problemen ondervindt van stotteren adviseren om hulp te zoeken. Het heeft mij in ieder geval zelfvertrouwen opgeleverd en mijn spontaniteit is terug.

Ik wil Marlies en ook Rosanne ( waar ik ook een aantal keren mee in gesprek ben geweest) bedanken voor hun goede adviezen en vooral de eerlijkheid over het stotteren.

Wil je ook therapie bij ons volgen? Meld je aan