Wij zijn een gewoon gezin met twee kinderen, onze dochter Geerte is bijna 7 en Jan wordt in augustus 5. Wij zijn in september 2012 gestart met het Lidcombe programma op aanraden van Marlies Tonnis.

Sinds onze zoon Jan kan praten, stottert hij ook. In het begin dacht ik dat het voorbij zou gaan. Toen hij ruim drie jaar was gaf de crècheleiding aan dat het hen ook opviel, dat Jan niet vloeiend sprak. In overleg hebben we advies gevraagd aan een logopediste verbonden aan de crèche. Zij erkende het stotterprobleem en verwees ons door naar een gespecialiseerde stottertherapeut; Marlies Tonnis.

Inmiddels hadden wij besloten om te wachten met logopedie totdat Jan op school zou zitten. Ik wist dat daar ook een logopediste actief is en ik dacht dat therapie voor drie jarigen niet zinvol is. Marlies stelde voor om een oudergesprek te hebben met ons beiden. Na dit gesprek begrepen wij, dat er juist op jonge leeftijd mogelijkheden zijn om het stotteren te verminderen. Marlies heeft uitgelegd hoe het werkt en waarom het juist bij jonge kinderen goed werkt. De praktische en kindvriendelijke aanpak van het Lidcombe programma en Marlies haar expertise en enthousiasme, spraken ons direct aan. Daarom zijn we toch van start gegaan.

Het idee van de therapie is dat je als ouder het vloeiend spreken stimuleert door dit te prijzen en uiteindelijk benoem je ook af en toe de stotters van je kind. Voor Jan was het geen belasting omdat hij bij Marlies mocht spelen met auto’s, kleien of een spel kon doen tijdens het oefenen. Ook thuis oefenden we met leuke Cars of Thomas de trein tijdschriften.

Verder is Marlies een ochtend bij Jan in de klas geweest om hem te observeren en zijn juf tips te geven. Juf heeft dit als prettig ervaren en vond het fijn om handvaten te krijgen. Het is nu mei en Jan zijn spraak is enorm verbeterd. Hij maakt hele volzinnen zonder stotters en kan veel beter uit zijn woorden komen. Verder is hij steeds beter in staat om te zeggen wat hij wil of denkt en zijn zelfvertrouwen groeit! In augustus wordt hij vijf en hij draait normaal mee in de kleuterklas.

Wij zijn zeer tevreden over het resultaat en hebben de therapie als prettig en nuttig ervaren. Marlies is zeer kundig en kan goed met kinderen en hun ouders omgaan.

Wil je ook therapie bij ons volgen? Meld je aan